5.00
(1 Rating)

การดูแลสุขภาพ ชีวาสุข

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ตอนที่ 1 หัตถการสุมยาสมุนไพร
หัตถการสุมยาสมุนไพร…วิธีรักษาอาการหวัด ไอ หอบหืด ภูมิแพ้ สมัยโบราณกาล “การสุมยา” เป็นการใช้ความร้อนชื้นที่ได้จากไอน้ำ เป็นตัวพาน้ำมันหอมระเหยจากยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการช่วยขยายทางเดินหายใจ เพิ่มการไหลเวียนช่วยให้การหายใจดีขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจ มีภาวะหายใจไม่สะดวก ลดอาการไอ จาม คัดจมูก อาการมึนงงและอาการภูมิแพ้ บรรเทาอาการหอบหืด
อาหารเพื่อสุขภาพ Health Food

ตอนที่ 2 ผัก ผลไม้ สมุนไพร 3 กลุ่ม เสริมภูมิต้านทาน
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหาร วิถีการดําเนินชีวิต
และสุขภาพของคนในยุคปัจจุบัน ผลของการบริโภคอาหารต่อสุขภาพของคนในปัจจุบัน อาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ คุณค่าทางโภชนาการ ผลจากการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และหน้าที่ของสารอาหาร

ตอนที่ 3 กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนผิวข้อซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการสูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอาการปวดข้อ ข้อติดแข็งและการเคลื่อนไหวข้อได้น้อยกว่าปกติ ดังนั้นผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเองที่บ้านได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตอนที่ 4 ท่าฤาษีดัดตนบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม
หลักสูตรฤาษีดัดตนบำบัดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการทำกายบริหารด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยการนำท่าฤาษีดัดตนที่มีมาตั้งแต่โบราณมาประยุกต์เป็นท่ากายบริหารที่เข้าใจได้ง่าย และใช้ได้จริง ทางศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุขได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ ได้นำท่าฤาษีดัดตนทั้ง 3 ท่าไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ และในผู้ที่ไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อสามารถนำไปบริหารเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้เช่นกัน

ตอนที่ 5 การบริหารปอดเพื่อฟื้นฟูในช่วงการแพร่ระบาดของโควิท-19
การฝึกการหายใจ…. หลายคนคงคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ การหายใจจึงถูกละเลยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกร่างกายโดยอัตโนมัติ ในบทเรียนนี้จะให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในเรื่องของการฝึกหายใจเพื่อการมีสุขภาพที่ดีในด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกหายใจโดยใช้กระบังลม เพื่อการเพิ่มการแลกเปลี่ยนก๊าซไปยังส่วนต่าง ๆ ของปอดได้มากขึ้น การฝึกหายใจแบบห่อปาก เพื่อลดการหอบเหนื่อยจากการทำกิจกรรมต่างๆ การฝึกหายใจเพื่อขยายทรวงอก เพื่อเพิ่มปริมาตรทรวงอก หรือแม้แต่การฝึกหายใจเพื่อคลายความเครียด เพื่อลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อ การฝึกการไออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการขับเสมหะ รวมถึงการใช้อุปกรณ์บริหารปอดอย่างง่ายเพื่อการลดอากาศที่คั่งค้างในปอด และช่วยในการขับเสมหะได้อีกด้วย โดยการเรียนในครั้งนี้จะแบ่งวิดิทัศน์ออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ การฝึกหายใจเพื่อการบริหารปอด
การฝึกการไออย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้อุปกรณ์บริหารปอดอย่างง่าย
โดยการเรียนรู้ในครั้งนี้จะมีการประเมินหลังจากการเรียนรู้ รวมถึงมีเอกสารประกอบการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำคาดหวังเป้นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์การเรียนการสอนชุดนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนไม่มากก็น้อย

 

Course Content

ตอนที่ 1 หัตถการสุมยาสมุนไพร

  • ตอนที่ 1 หัตถการสุมยาสมุนไพร
    04:05

ตอนที่ 2 ผัก ผลไม้ สมุนไพร 3 กลุ่ม ช่วยเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย

ตอนที่ 3 การบริหารข้อเข่าด้วยตนเอง

ตอนที่ 4 ท่าฤาษีดัดตนบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม

ตอนที่ 5 การบริหารปอดเพื่อฟื้นฟูในช่วงการแพร่ระบาดของโควิท-19

แบบทดสอบ

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 1 Rating
5
1 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating