การใช้งานระบบ

1

เข้าเว็บไซต์ https://mooc.hatyailearning.city

2

เลือกรายวิชาที่ต้องการ

3

คลิกเลือก Enroll Now

4

จะปรากฏ หน้าต่างให้ Login เข้าสู่ระบบ สามารถเลือก Create a new account หรือ เลือก Continue with Facebook หรือ Continue with Google ได้
แนะนำให้เลือก บัญชี Google หรือ Facebook เนื่องจากง่ายต่อการจดจำ

5

หลังจากทำการ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฏข้อมูลของผู้ใช้ มุมบนขวามือ ให้ทำการคลิก Enroll Now เพื่อลงทะเบียนเข้าเรียนในรายวิชาที่เลือก

6

คลิก Start Course เข้าสู่บทเรียน

7

เข้าสู่บทเรียน

8

เมื่อเรียนครบตามบทเรียนและทำแบบทดสอบผ่านแล้ว จะสามารถดาวน์โหลด e-Certificate ได้ดังนี้